Bạn già đố chữ

 • Lòng Trắc Ẩn

  November 4th 2010, 12:01 am
 • Bạn già đố chữ


  Hai ông bạn già vui chuyện, nói giỡn nhau. Một ông bảo:

  Bát cửu!

  Nếu giọng Bắc thì có nghĩa là "8, 9", nhưng theo giọng Nam Bộ thì hơi giống giọng "Bác cẩu", có nghĩa là "Bác chó".

  Ông bạn kia không kém phần mẫn tiệp, liền đối lại bằng tiếng Pháp:

  Ong đui!

  "Ong đui" là onze, douze (11, 12) lại có nghĩa là "ông mù mắt"!

  Đúng là bạn già tri kỷ!

  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group