May mắn

 • Lòng Trắc Ẩn

  November 19th 2010, 12:28 am
 • May mắn


  Bệnh viện:

  - Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ?

  - Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng sống sót. Nhưng ông thì chắc chắn sống. Tôi cam đoan mà.

  -???

  - Tôi đã nhận 99 ca như thế. Họ chết cả rồi. Grin

  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group