Home

 • xoai_chua

  khoảng 1 10 năm trước
 • http://www.youtube.com/watch?v=7-dyGA2VdCI

  Hôm qua coi phim , listened to this song in the soundtrack .... bỏng dưng thấy buồn buồn ...và cảm thấy trống vắng vô cùng . ...

  và thế là cứ suốt ngày tự hát khẽ " i wanna go home" ....

  ......

  I love his voice ...soothing ...calming .....yet in his voice nó thật sự làm mình khát khao đuợc về một chốn bình yên ..


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group