Qui định trong "Thơ Sưu Tầm"

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chào các bạn,

    Khi post thơ sưu tầm, ít nhất phải có tên tác giả, tên bài thơ (nếu có)... ngoài ra có thể thêm chi tiết như xuất xứ của bài thơ, năm sáng tác. Một bài thơ sưu tầm nếu thiếu tên tác giả sẽ bị xóa mà không thông báo trước. Xin cám ơn!


    LTA


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group