Harry potter moi nhat nay - harry potter and deathly hollows - có luôn phụ đề tiếng việt

 • darkchan

  khoảng 1 10 năm trước
 • Do đường truyền mình chậm, mình phải chia nhỏ tập tin làm 10 phần, các bạn tải về, để cùng thư mục, rồi dùng tập tin mình gữi kèm:

  http://mountfile.com...90cec/a7df569b/

  giải nén ra, để nối các phần tập tin lại. ( chọn input file là tập tin *.001, bấm join). sau đó giải nén tập tin vừa nối, và xem film.
  các bạn có thể dùng chương trình tăng tốc sau để tăng tốc độ tải về:

  http://mountfile.com...90cec/1762f50c/
  (HD: tải về , giải nén, cài đặt và dùng tải về)

  Link tai film:
  phần 1: http://mountfile.com...90cec/67c85efa/
  phần 2:http://mountfile.com...90cec/835f4808/
  phần 3: http://mountfile.com...90cec/d201cc5e/
  phần 4:http://mountfile.com...90cec/2e974120/
  phần 5:http://mountfile.com...90cec/c3e89b52/
  phần 6:http://mountfile.com...90cec/8a35ae9e/
  phần 7:http://mountfile.com/file/1f990cec/10f69b63/
  phần 8:http://mountfile.com...90cec/76d4f912/
  phần 9:http://mountfile.com...90cec/dd0c9895/
  phần 10:http://mountfile.com...90cec/8146e4b2/


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group