sao không chỉnh được bài viết vậy xin giúp với

 • Nguyễn Ngọc Điệp

  February 21st 2011, 8:40 am
 • sao không chỉnh được bài viết vậy xin giúp với

 • Lòng Trắc Ẩn

  February 21st 2011, 8:46 am
 • Bên góc phải có chữ EDIT đó .. bạn bấm vô đó rồi sửa .. Icecream

 • Nguyễn Ngọc Điệp

  February 21st 2011, 9:19 am
 • cám ơn bạn!
  nhưng mình muốn chỉnh vào giữa trang hay cỡ chữ đều không được


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group