Nếu ai còn Win XP thì cho mình xin với !!!!!!!!!!!!!!!!

  • tranduchuy

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nếu như bạn nào còn giữ bản Win XP tiếng Đức thì cho mình xin với nha, xin đa tạ trước .

  • NHC_HSC

    November 1st 2012, 8:48 pm
  • Tiếng Đức luôn ah? Đảm bảo ít bạn nào có... Dùng Tiếng Anh đi bạn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group