thơ vui

 • buon_vi_ai

  khoảng 2 10 năm trước
 • Miếng ăn này sao muốn cùng chia đôi
  Ly nước này mong có môi hai người
  Và khi chung nhau, vô cùng ngon ngọt
  Một chút thôi mà say mê chơi vơi :P Innocent

 • vitaminb

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thu đi để lại lá vàng
  Anh đi để lại cho nàng thằng cu

 • vitaminb

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thức trọn đêm nay để nhớ
  Một người tôi nhớ tôi thương
  Đêm nay, đêm nữa đêm mai nữa
  Tôi nhớ một người không nhớ tôi

 • vitaminb

  khoảng 2 10 năm trước
 • Suốt đời này tôi hận một người
  Nhưng người tôi hận là người tôi yêu

 • vitaminb

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tiền hết tình tan người yêu bỏ
  Anh quyết ra đi theo tiếng gọi quân khu
  Khi anh đi không một người đưa tiễn
  Khi anh về có 8 thằng khiêng
  Trên quan tài khắc dòng chữ thiêng liêng
  Tổ quốc giờ đây cắt cơm đồng chí

 • buon_vi_ai

  khoảng 2 10 năm trước
 • ehehe vitaminb ,, thơ của bva là thơ vui mà, nhưng thơ bạn là thơ buồn thế,
  nhừng mà thanks mấy giòng thơ của bạn :P


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group