Dầu gội đầu trị gầu tốt nhất?

  • hoahuongduong217

    May 23rd 2011, 9:18 pm
  • Mình muốn sử dụng loại dầu gội đầu triệt để và hiệu quả nhưng thị trường có quá nhiều loại : dầu gội dưỡng da trị gàu, dầu gội trị nấm da đầu, dầu gội dược phẩm, thì mình nên lựa chọn như thê nào


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group