Wedding gifts ...

 • Nhỏ

  September 16th 2011, 12:29 pm
 • Cho Nho hoi? ... Bạn thân cưới chong nên mua gi tặng ngoai đưa tien ra ?

 • chnstopher_V

  September 16th 2011, 12:35 pm
 • very close Friend>>ifone 5 or dây chuyền vàng trắng ;)

 • Helena Trinh

  September 16th 2011, 2:08 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:27 pm với 1 lần trong tổng số.
 • TayThi92

  September 16th 2011, 2:37 pm
 • bạn thân thi chắc em phải biết she thích gì rồi :) , ss thấy cho tiền là tốt nhất thôi hoặc she có weđing list khg ?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group