iiiiii

 • Helena Trinh

  September 23rd 2011, 1:10 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:46 pm với 1 lần trong tổng số.
 • katkatt

  September 23rd 2011, 1:32 pm
 • Truyện hơi sến, và có vẻ gượng ép, nhưng you did good job on writing regarding grammar Giggling Giggling

 • Helena Trinh

  September 23rd 2011, 1:35 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:46 pm với 1 lần trong tổng số.
 • 8mama

  September 23rd 2011, 2:57 pm
 • cái này gọi là tình cũ hổng rủ cũng đến đây , mấy truyện này ngoài đời cũng có nhiều á sis katt , như bạn của em cũng lấy chồng rồi li dị , rồi lấy lại thằng bồ cũ ...

 • 8hột_zịt_lộn

  September 25th 2011, 3:22 am
 • Hạnh phúc không bao giờ mất đi, chỉ đổi từ người này sang người khác thôi Laugh crying

 • Helena Trinh

  September 25th 2011, 4:39 am
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:47 pm với 1 lần trong tổng số.
 • 8hột_zịt_lộn

  September 25th 2011, 7:09 am
 • hanh phuc khác buon , đau . ...... hanh phuc là giống nhau , đơn giản là về chử nghĩa , nói đến từ đó có nghỉa là hài lòng va không ai so sánh :) , chỉ so sánh hạnh phúc với điều ngược lại , còn ai so sánh hanh phuc của mình với hanh phuc của ngườ khác thì chứng tỏ họ tham lam , đòi hỏi hoặc ko = lòng với hạnh phúc của chính mình , em đừng cố cãi để chứng tỏ mình , chẳng đc gì đâu , đội lúc phải lắng nghe và suy nghỉ mới lớn được :)

 • Mây.Nắng

  September 25th 2011, 11:58 am
 • bò cũ mềnh sắp lấy dzợ dzùi mà nóa hem thèm mời mình ghét wa´ Laugh of loud

 • 8duyên_dáng

  September 25th 2011, 1:05 pm
 • khg mời cũng đi đánh ghen trong ngày cứi Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 25th 2011, 5:28 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:47 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Mây.Nắng

  September 26th 2011, 4:37 am
 • @anh pk : ngừ ta đám cứ bên Vn,hơi đâu mà em bõ ziền ra dzìa Vn chĩ để đánh ghen chớ =))
  @Helena : nói dzui dzị thui,chứ có mời cũng hem tới =)) ngu sao mà bõ ziền ra dzìa Vn chớ =))

 • Helena Trinh

  September 26th 2011, 9:23 am
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:47 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Venus

  September 26th 2011, 10:20 am
 • Mây.Nắng wrote:@anh pk : ngừ ta đám cứ bên Vn,hơi đâu mà em bõ ziền ra dzìa Vn chĩ để đánh ghen chớ =))
  @Helena : nói dzui dzị thui,chứ có mời cũng hem tới =)) ngu sao mà bõ ziền ra dzìa Vn chớ =))


  cckk cua mh giỏi giỏi ... nhưng mà níu nó có ngỏ ý mời cc, thì cc phải nói lìn là, nó phải gởi cho cc cí vé round trip lun thì cc mới đi đc. nhé So funny

 • Mây.Nắng

  September 26th 2011, 4:42 pm
 • @mẫu hậu : dzụ nì được á nha, dzị thì phải bắt nó mời mình rùi cho mình cái vé xong mình ứ đến dzự đám cứi mà mình dzìa mình đi chơi dzí zai của mình cho nó sướng cái thân mình =))


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group