iiiiii

  • Venus

    September 27th 2011, 12:51 pm
  • Mây.Nắng wrote:@mẫu hậu : dzụ nì được á nha, dzị thì phải bắt nó mời mình rùi cho mình cái vé xong mình ứ đến dzự đám cứi mà mình dzìa mình đi chơi dzí zai của mình cho nó sướng cái thân mình =))


    nói dzị nó nghe đc. là nó ko mời giờ =)) =))


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group