The Beauty Of A Woman

 • Lưu Ngọc Tú

  October 26th 2011, 8:56 am
 • Nguồn: www.TiengAnh.com.vn
  Trung tâm tiếng Anh số 8, ngõ 14, Hồ Đắc Di Hà, HN


  The Beauty Of A Woman

  Xem hình
  .. HAPPY VIETNAMESE WOMEN's DAY!
  .
  The beauty of a woman isn't in the clothes she wears,
  .
  The figure that she carries,or the way she combs her hair.

  .

  The beauty of a woman

  isn't in the clothes she wears,
  The figure that she carries,
  or the way she combs her hair.

  Nét đẹp của một người phụ nữ

  không nằm ở bộ cánh mà cô ấy đang khoác,

  ở hình dung nơi cô

  hay ở cách cô chải tóc

  The beauty of a woman
  must be seen from in her eyes;
  Because that's the doorway to her heart,
  the place where love resides.

  Nét đẹp của một người phụ nữ

  là phải nhìn từ đôi mắt cô

  vì đó là cánh cửa dẫn lối đến trái tim cô,

  nơi tình yêu cư ngụ.

  The beauty of a woman
  isn't in a facial mole;
  But true beauty in a woman,
  is reflected by her soul.

  Nét đẹp của một người phụ nữ

  không nằm ở nốt ruồi trên gương mặt;

  mà vẻ đẹp thực sự nơi người phụ nữ,

  là tâm hồn cô.

  It's the caring that she cares to give,
  the passion that she shows;
  And the beauty of a woman
  with passing years only grows.

  Đó là sự quan tâm chu đáo,

  sự chứa chan tình cảm mà cô thể hiện;

  Và nét đẹp của một người phụ nữ

  qua năm tháng chỉ lớn lên mà thôi!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group