Inverse Laplace Transform

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Q(s) = 1/(s^4 +4)


  Ken chuyển s^4 + 4 = (s^2 + 2 - 2s)(s^2+2+2s) = [ (s-1)^2 -1 ] [ (s+1)^2 +1 ]

  Q(s) = F(s)G(s)

  cho F(s) = 1/ [ (s-1)^2 -1 ]
  G(s) = 1/ [ (s+1)^2 +1 ]

  Inverse F với G ra là

  f(t) = e^t sint
  g(t) = e^ (-t) sin t

  Tới đây hết biết làm!
  Confused ???

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • hình như bài nì phải chuyển sang quadratic equation Sun

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • tới khúc kia tách ra thành tử số: As + b rồi Cs + D .. tìm ABCD là ra á heh

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote: tới khúc kia tách ra thành tử số: As + b rồi Cs + D .. tìm ABCD là ra á heh


  đúng gòi :) Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group