mịa! xin lỗi em chỉ là

  • khocmotminh

    khoảng 1 10 năm trước
  • xem mình như cái đồ trang sức thôi! để thoải mãn nhu cầu cá nhân!..... đời thật chau chát
    bực quá đành nói nên câu "xin lỗi em chỉ la............" chạy mất dép Evil


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group