Hình như là định luật

 • emTrang

  February 5th 2012, 2:44 pm
 • Nó qua đây lúc vào lứa tuổi thời Má của nó ăn mừng tuổi thọ
  Sáng chưa ai ngoài đường nó đã mở cửa tiệm fast food của một branch nổi tiếng
  Tối về thường đường còn xe nó với xe cảnh sát
  Nó một mắt ở trường một mắt ở nhà
  Nhà có 4 người nhưng mâm cơm có 3 chế độ vì người già (ba của kẻ tu hành) và kẻ tu hành khôg ăn giống nhau Nó ăn theo đứa con nhỏ cho rẻ tiền bớt công
  6 năm trầy trụa ra trường kiếm được một phần ăn tươm tất cho kẻ tu hành
  Kẻ tu hành đã về VN kiếm người sanh con nối dõi sau một đống năm ngồi không hưởng lộc xứ tạm dung
  Kẻ tu hành đó luật pháp nói là chồng của no.

 • linhhonvantontai89

  February 6th 2012, 4:51 am
 • hjhj, sao giốngn thời Tú Xương dzu dza


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group