tình không nói

  • trongdungcd

    khoảng 1 10 năm trước
  • người ấy tôi yêu đã lâu rồi nhưng chi? để lòng mà không nói bởi sợ vô tình ai từ chói nên chỉ âm thầm nhớ thương thôi phải chi ai đó hiểu lòng tôi để về trong mộng bớt đơn coi

  • tinhyeuvocanh_pt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Trong trái tim anh có em không anh? Anh có biết thương một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group