Cá độ bóng đá - EURO 2012 29.06.12---->>

 • Lòng Trắc Ẩn

  June 28th 2012, 9:21 pm
 • còn trận chung kết mà .. tu gì sớm dzạ Laugh crying . .

 • chutieuthichbeer

  June 28th 2012, 9:27 pm
 • lên chùa trốn nợ thì đúng hơn chứ chutieu mà tu chùa nào dám nhận Laugh of loud

 • chutieuthichbeer

  June 28th 2012, 9:34 pm
 • uhm, còn ăn gấp 8 lần so với số vốn ban đầu, biết đâu trận chung kết thua không còn đồng nào về xe, tới đó chắc nhờ ni cô rước về mà lánh nạn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group