ECE problem

 • mltr

  August 28th 2012, 1:29 pm
 • 1. Sum of currents at each node equals zero.
  2. Assume no load on wire, voltage at corresponding nodes are equaled, therefore Vy = 8 = Vx+4. To calculate current, use #1

 • Lòng Trắc Ẩn

  August 28th 2012, 2:32 pm
 • câu 2 sao Ken thấy nó để kết quả là "8,6,4,2" .. hông bít nó có theo thứ tự Ix, Vx, Iy, Vy hong Laugh

 • mltr

  August 28th 2012, 2:42 pm
 • Nope :)
  Vy = 8V
  Iy = 2A
  Ix = 6A
  Vx= 4V
  Laugh of loud

 • Venus

  August 28th 2012, 2:46 pm
 • Bash head ken sì tóp gaming & lo học đi

  Mr. M đừng có giải thích, để ken lo học bớt lo wánh bài đi ...mắc công sau này đi làm ko bít gì hét làm mình bị mang tiếng lây đó So funny

 • mltr

  August 28th 2012, 2:59 pm
 • OK V :)
  Ken đọc xong chưa, anh delete đi nha =)) =)) =))

 • mltr

  August 28th 2012, 3:13 pm
 • 4 cái nodes ở dưới gộp chung thành 1 node, Ia bít gòi ... cộng trừ thui mà :)

 • Venus

  August 28th 2012, 3:13 pm
 • Ohh my!! dzị cũng đc. hả ???

 • mltr

  August 28th 2012, 3:53 pm
 • Venus wrote:Ohh my!! dzị cũng đc. hả ???


  =)) =))

 • Lòng Trắc Ẩn

  August 28th 2012, 4:50 pm
 • coi như xong hw hôm nay :-D


  Mơi mốt hỏi anh M tiếp nha

 • mltr

  August 28th 2012, 4:58 pm
 • Lòng Trắc Ẩn wrote: coi như xong hw hôm nay :-D


  Mơi mốt hỏi anh M tiếp nha


  lolz .. anytime :)

 • TayThi92

  August 29th 2012, 2:20 am
 • mấy cái dụ này nhớ hồi xưa học lúc lớp 11 thì phải , giờ quên mất tiêu hết rồi , anh M còn nhớ thì quá giỏi á , if you are out of jobs , just be thầy giáo cũng đuợc á :) ;)

 • Lòng Trắc Ẩn

  August 29th 2012, 9:05 pm

 • Ken làm nhưng hong chắc lắm :-D

  Trước tiên tìm Is:

  P = R^2 . Is => Is = 0.02 (A)
  sau đó Ken tính tổng số 4 cái R ra Rs = 300(ohm)
  => Vs = Is . Rs

  anh M coi phải hong
  Innocent


  Innocent

 • mltr

  August 30th 2012, 4:23 am
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:
  Ken làm nhưng hong chắc lắm :-D

  Trước tiên tìm Is:

  P = R^2 . Is => Is = 0.02 (A)
  sau đó Ken tính tổng số 4 cái R ra Rs = 300(ohm)
  => Vs = Is . Rs

  anh M coi phải hong
  Innocent


  Sai gòi Laugh of loud

  Look at the circuit again, redraw if you're unable to clearly identify which ones are series, which ones are parallel. Since Ken got Rs=300, I think you figured it oụt

  You're mistaken Is with I(R100).
  R100 series with R200 so it is equivalent R300. Since they are in series, I(R200) = I(R100). It's easy to find V of R equivalent.
  R300 is parallel with R100 and R200. So they have the same voltage => find I(R300)

  Now you have Is!!!
  Innocent


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group