ECE problem

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote: vậy I (R300) = Is ha anh M Rolleyes


  No!!!
  Is = I (r150) = I(r100) + I(r300) (chú ý vào node để tính I)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • uhm Ken hiểu rồi ;)  sao mình biết được RaRd = RbRc <=> Vout = 0 ? Confused ???

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cái này anh chỉ viết sơ thôi nha, Ken phải viết lại cho clear

  Iab = Vin/(Ra+Rb)
  Icd = Vin/(Rc+Rd)

  Va = Iab * Ra
  Vb = Iab * Rb
  Same for Vc, Vd

  Ra*Rd = (Va/Iab)(Vd/Icd) (1)

  Rb*Rc = (Vc/Iab)(Vb/Icd) (2)

  (1)=(2) => Va.Vd = Vc.Vb

  Va = Vin - Vb
  Vd = Vin - Vc

  Therefore Vin.Vin - Vin(Vb+Vc) + Vb.Vc = Vb.Vc

  => Vin = Vb+Vc
  We have Vin = Va + Vb & Vin = Vc + Vd

  thus Vout = 0

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Anh M, nó để 20mS, 30mS, 60mS là đơn vị gì vậy anh M... làm sao để tìm I2, I2 giờ

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Yeah, S = Siemens = 1/R

  Tính nhẩm thì thấy I1 = I2 = 4mA.

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:

  Innocent  Left part, find V1 & Pin using Vs & those loads.

  Right part, find power on 2 ohm resistor using V1 & unknow current I

  use given facts to solve for I

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Ken tìm được Req, nhưng chưa biết cách tìm P(dep) Rolleyes

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Uhm, you got Iin & Vdeps (given in term of V1) ... it's obvious, isn't it :)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Confused ???  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Name the nodes clockwise from top left A, B, C, D, E, F. Note that A, C, & D have the same voltage. Now, re-draw the circuit (hint: trace name nodes to ensure you do it correctly). Now, you can find I(r1), I(r2), I(r3), I4, I3, I(r5), and I(r4). Now you can easily find V1 & V2.

  Hình như answer V1 = 10Vout, V2=-10Vout, I3=Vout/18, I4=Vout/54 ...

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Kết quả nó cho còn 2 ẩn số nữa, nhưng 2 số kia nó cho thì Ken cũng mù mịt luôn :-D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group