Cảnh tang tóc

 • nhan209

  khoảng 1 10 năm trước
 • Trầm hương ngát tỏa khói bay bay
  Kẻ khóc người ngơ ngẩn ủ mày
  Dầm ứ giọt sầu môi mặn đắng
  Ướt nhòa dòng lệ mắt hoen cay

  Thâm tình lỡ dở buồn thương thảm
  Nhục huyết lìa xa cảnh đọa đày
  Thầm lặng đớn đau lòng quặn thắt
  Câm hờn dạ xót lệ vơi đầy .

  -----------------------------------------------

  Đầy vơi lệ xót dạ hờn câm
  Thắt quặn lòng đau đớn lặng thầm
  Đày đọa cảnh xa lìa huyết nhục
  Thảm thương buồn dở lỡ tình thâm

  Cay hoen mắt lệ dòng nhòa ướt
  Đắng mặn môi sầu giọt ứ dầm
  Mày ủ ngẩn ngơ người khóc kẻ
  Bay bay khói tỏa ngát hương trầm .
  ĐQN


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group