‘Hồng châu khúc hạo hùng tài’

 • Lòng Trắc Ẩn

  October 7th 2012, 10:32 pm
 • ‘Hồng châu khúc hạo hùng tài’

  VIÊN LINH
  “23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ từ trần. Ông quê quán ở Hồng Châu (Hải Dương), là người mở đầu công cuộc xây dựng nền tự chủ cho nước Nam.” Cuốn Lịch Sinh Tử cho người viết bài này đọc được câu đó.


  Chiếc mũ biểu tượng trên bàn thờ Khúc Thừa Dụ, mất ngày 23 Tháng Bảy, 907 tại làng Cúc Bồ, Hồng Châu, Hải Dương.


  Một anh hùng lập quốc của Nước Nam từ trần vào thế kỷ thứ Mười, vậy công lao hãn mã của ông đã xảy ra trong thế kỷ thứ Chín. Có văn liệu nào nói về con người này, lịch sử này?

  Mở cuốn sách Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca, ta thấy:

  Họ Khúc dấy nghiệp

  Ba trăm năm lẻ Tùy Ðường

  Lại trong Ngũ quí (tang thương cũng dài).

  Hồng Châu, Khúc Hạo hùng tài

  Gặp đời thúc quí toan bài bá vương.

  Cõi nhà hùng cứ Nam phương...

  (Lê Ngô Cát)

  Lịch sử kể bằng thơ lục bát cả mấy trăm năm trước, hẳn nhiên có nhiều điển cố. Trong Việt Sử Tiếu Án của Ngô Thời Sỹ, văn xuôi rành rọt hơn: “Họ Khúc ở Hồng Châu là một đại cự tộc, đời đời tiếp nhau làm hào trưởng. Khởi dựng nghiệp lớn là Khúc Thừa Dụ, người rất nhân ái và khoan hòa, ai ai cũng mến mộ mà theo về.” Sử gia Trần Trọng Kim viết rất đầy đủ về họ Khúc. Ông kể lại chuyện từ lúc Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ ở Giao Châu, rồi truyền chức cho con cháu, từ đời Tùy Ðường qua đời Lương, từ Khúc Thừa Dụ qua Khúc Hạo tới Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ không thần phục nhà Nam Hán bên Tàu, nên quân Nam Hán mới qua đánh nước Nam, dẫn đến trận đại chiến trên sông Bạch Ðằng, trong trận ấy Ngô Quyền, một đại tướng của quân Nam, phá tan quân Tàu. Sách Việt Nam Sử Lược tóm tắt: “Khi quân Hoàng Tháo (tướng Nam Hán) vào gần đến sông Bạch Ðằng thì bên này Ngô Quyền sai người lấy gỗ cặp sắt nhọn, cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch Ðằng, xong rồi chờ cho đến lúc nước thủy triều lên, cho quân ra khiêu chiến; quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh ập lại, quân Nam Hán thua chạy, bao nhiêu thuyền mắc vào cọc gỗ thủng nát mất cả, người chết quá nửa. Hoằng Tháo bị Ngô Quyền bắt được, đem về giết đi. Hán chủ được tin ấy, khóc òa lên, rồi đem quân về Phiên Ngung không dám sang quấy nhiễu nữa.

  Ngô Quyền phá được cường địch, bảo toàn được nước, Nước Nam ta mới cởi được cái ách Bắc thuộc hơn một nghìn năm, và mở đường cho (các đời) được tự chủ ở cõi Nam vậy.” (VNSL, 72-73) Như thế, cha con Họ Khúc không làm vua, nhưng sử sách đều viết là Họ Khúc Dựng Nền Tự Chủ, và Lịch sử Nước Nam mở ra thời đại gọi là “Tự Chủ Thời Ðại,” sử gia Trần Trọng Kim ghi chú là: Thời Kỳ Thống Nhất đất nước (từ năm 939, đầu thế kỷ thứ mười).

  Ðây là thời kỳ chấm dứt cuộc Bắc thuộc lần hai. Lần thứ nhất, nước ta bị Tàu đô hộ từ năm 111 trước Tây lịch tới 39 sau Tây lịch, là khi Hai Bà nổi dậy thành công. Tuy ngắn ngủi nhưng thời kỳ tự chủ của Hai Bà vẫn làm rạng rỡ Lĩnh Nam. Bắc thuộc lần thứ ba chấm dứt, Thời đại Tự Chủ của nước ta sau đó (1528-1802) là thời kỳ Nam Bắc phân tranh, Trịnh Nguyễn Mạc, đất nước tan nát vì phân hóa, kỳ thị. Ảnh hưởng Tàu tràn ngập từ sau 1802 cho tới khi Tàu phải ký hòa ước với Pháp năm 1884, Pháp đi năm 1954 và Thời kỳ tự chủ bây giờ... Nhìn lại lịch sử thoáng qua như thế mới thấy Thời Kỳ Tự Chủ từ Họ Khúc dấy nghiệp là huy hoàng nhất, với Nhà Ngô, Ðinh Lê (Tiền Lê) Lý Trần, nhưng chúng ta không biết rõ lắm về Họ Khúc, cũng như về Lý Bôn là người từ thế kỷ thứ Sáu dựng nên nước Nam lấy quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên (Bắc Ninh). Lý Bôn là người đã chấm dứt thời kỳ Bắc Thuộc 501 năm từ năm 43 (sau khi Hai Bà thua) tới năm 544, lúc nước ta bị đô hộ bởi Ðông Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, Tề, Lương. Nhưng Lý Bôn lập nên nền tự chủ được có 58 năm thì đất nước lại thuộc Tàu, các nhà Tùy Ðường, Lương, Tấn...

  Khúc Thừa Dụ theo truyền thuyết khi mới 10 tuổi đã dám lên tiếng trong một buổi họp của các bô lão trong làng về việc làng cứ đem trâu đi dự chọi trâu mà cứ thua. Mỗi làng mang đi 3 con trâu tới hội chợ Hồng Châu, Hải Dương. Trâu chia làm 3 hạng: 1, 2, 3, hạng nào đấu với hạng nấy, thắng cả 3 hạng là nhất. Xã Cúc Bồ chưa bao giờ thắng cả nên các bô lão đã chán việc đem trâu đi tranh giải. Khúc Thừa Dụ dám lên tiếng xin góp ý kiến. Vì là con nhà, nên các bô lão cũng cho nói. Cậu hiến kế rằng, xin giữ thật bí mật kế hoạch của cậu thì mới thắng: đó là mang trâu bạng bét của mình đấu với trâu hạng nhất của thiên hạ, đằng nào cũng thua, nhưng đem trâu hạng nhất của mình đấu với hạng nhì của thiên hạ, thì sẽ thắng một trận. Sau đó đem trâu hạng nhì của mình đấu với trâu hạng ba của họ. Thế là sẽ thắng hai trận. Dân làng theo kế ấy, quả nhiên năm ấy Cúc Bồ thắng 2 trên 3. Thế là Khúc Thừa Dụ trở nên nổi tiếng.

  Một chuyện khác là khi ông đã là thanh niên, ông dùng muối ớt cho vào hạ bộ đoàn trâu, và xua trâu vào đánh quân Tàu. Lúc lâm trận, cho lính bơm nước ấm cho muối ớt tan ra, và đoàn trâu điên đã giết rất nhiều giặc. Nhân ngày kỵ của Khúc Thừa Dụ, chúng tôi kể lại các thành tích của ông, gọi là để tưởng nhớ một anh hùng của thời quá vãng, 10 thế kỷ trước. (VL, 3.7.12)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group