Ngày 21/12/2012

 • Trọng Văn

  December 20th 2012, 4:25 pm

 • Ngày 21/12/2012

  Tin đồn: tận thế hôm nay
  Sáng hổng muốn dậy, chờ hoài vẫn chưa
  Cuối cùng đành phải chào thua
  Thức đi cày tiếp cũng vừa rồi nghen!

  Đúng là cái số mình đen
  Đợi coi trái đất nổ xem thế nào
  Mà nó có xảy ra đâu!
  Vô sở công việc ngập đầu hết ham!

  Loay hoay gần tới cuối năm
  Lương bổng vẫn thế nằm ì chả lên
  Mọi thứ giá vọt liền liền
  Túi tiền chóng xẹp, muộn phiền gia tăng...

  Đeo theo cuộc sống khó khăn
  Mong sớm chấm dứt, khỏi cần phải lo
  Chứ vầy sung sướng gì cơ?
  Làm công suốt kiếp bao giờ an vui?


  Trọng Văn - 20121221


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group