Phải chăng khi biết yêu, giac mơ là nơi bắt đầu....?

  • cobelolem_dt

    June 6th 2013, 10:01 am  • Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

    Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

    Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu....


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group