Kate's Baby

 • Trọng Văn

  July 23rd 2013, 9:04 pm

 • Con hoàng tử

  Vừa nghe cháu chắt bà vua
  Sắp sanh, cô bác cùng hùa nhau coi
  Thì nó cũng giống như người
  Chứ nào có phải đười ươi đâu nà?

  Vậy đó: suốt mấy tuần qua
  Báo chí chầu chực để mà săn tin
  Rùm beng đến độ phát kinh
  Tin tức sốt dẻo, thiệt tình lạ hôn?

  Mai mốt chúng đẻ sòn sòn
  Mỗi năm vài đứa... hỏi còn ai ham?
  Dân chúng thất nghiệp lầm than
  Càng đông vua chúa càng ăn hại nhiều!


  Trọng Văn - 20130724


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group