Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

 • Lòng Trắc Ẩn

  October 11th 2014, 1:23 am
 • Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 1973

  Về Việc Nhớ Bài Đọc

  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  Tôi có phần trở nên quen thuộc với Kinh Hoa Nghiêm nhờ giảng giải kinh, do vậy chỉ nhìn một lần là tôi có thể nhớ được từng đoạn kinh. Tôi không cần nhìn nhiều; sau mỗi lần đọc. Chắc chắn tôi sẽ không quên. Do vậy, vài ngày trước đây có một vị Pháp sư tới thăm, thấy tôi có thể giảng khi mất điện mà không cần đến đèn. Vị đó thốt lên “Thầy có thể giảng kinh mà không cần nhìn văn tự!” và rồi vị đó đã hiểu. Tôi chỉ đơn giản liếc qua văn tự một lần trong suốt buổi giảng kinh, và nhớ. Đây là nhờ sự gia bị của Chư Phật và Bồ Tát hội Hoa Nghiêm.

   

  (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 153)

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 19th 2015, 2:36 pm
 • Về việc nói nhiều thứ tiếng

  (Chiều thứ Tư, ngày 6 tháng 12, năm 1972)

  Hòa Thượng Tuyên Hóa  Hiện giờ có một số quý vị quyết định không muốn học học tiếng Đức, tiếng Bắc Phạn (Sanskrit), tiếng Nhật hoặc tiếng Anh mà chỉ thích học tiếng Hoa mà thôi. Đó là một quyết định thiếu giá trị , và quý vị đã lầm to. (Ghi chú: Vào khoảng thời gian đó có rất nhiều nguời trẻ tuổi có tài năng đang cư ngụ trong chùa hay tích cực ủng hộ chùa. Hòa Thuợng kêu gọi họ dạy các lớp ngoại ngữ. Đó là một dịp hiếm có để học hỏi thêm nhiều thứ tiếng từ nhiều vị thầy tài ba).

  Trong tương lai, khi quý vị ở trong một hoàn cảnh cần tới các ngôn ngữ đó thì quý vị sẽ thấy hối tiếc. Giả sử tôi đi sang nuớc Đức và cần một nguời thông dịch mà quý vị không biết tiếng Đức, tất sẽ không thể phiên dịch cho tôi đuợc, quý vị lúc đó phải đầu hàng, phải xuống ngồi chung với các thính giả. Giả sử tôi đi Nhật hay Pháp và các bài nói chuyện cần phiên dịch sang tiếng Nhật hay tiếng Pháp, nếu bây giờ quý vị không học các thứ tiếng đó cho giỏi, thì lúc đó phải nhuờng cho nguời khác vậy. Những vị nào biết thông dịch các ngoại ngữ, họ sẽ là nguời xuất-sắc. Những nguời có trí huệ và kiến thức thì sẽ có một địa vị đứng đầu trong nhóm, còn những nguời thiếu trí tuệ và kiến thức khác phải dời ra đằng sau vậy.

   

  (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 305)

  Ghi chú: Hòa Thượng thường sách tấn khuyến khích mọi người cố gắng nỗ lực học hỏi, nhưng không tranh giành để trở thành người nổi bật.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group