Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 7 tháng trước
 • Trưa Chủ nhật, ngày 29 tháng Bảy năm 1973.

  Về Thuyết Pháp Do Yêu Cầu Trễ  Trong bữa ăn trưa, tôi đã hỏi: Quý vị có muốn tôi thuyết Pháp ngày hôm nay, hay muốn cử một người đại diện trong quý vị thuyết Phật Pháp? Lúc đó tất cả đều im lặng. Không có ai lên tiếng. Quý vị không nói là muốn tôi thuyết, và cũng không cử một ai trong nhóm quý vị để thuyết. Vì vậy, tôi nghĩ bằng im lặng, quý vị đã đồng ý để một thành viên ở vị trí cao trong Tăng Đoàn Hoa kỳ thuyết, nên tôi đã không chuẩn bị để thuyết.

  Nhưng sau khi tụng kinh và lạy Phật xong, một số quý vị “khát nước mới đào giếng vào phút cuối,” vì thế vài người lên lầu mời tôi thuyết. Thật quá muộn! Tôi đã không chuẩn bị. Nhưng quý vị hầu như đã buộc tôi thuyết, và điều đó thật là bất bình thường. Tôi không muốn làm những việc bị bắt buộc. Tôi cũng không muốn làm việc một cách quá tự ý, vì đó là đạo lý của một phái không chính thống. Không bắt buộc, cũng không tự ý — tài năng nên được thể hiện giữa hai thái cực này. Cả chục quý vị hoặc hơn nữa thấy sư phụ của quý vị đã trở về, do đó quyết định cho tôi một số việc làm, không cho tôi thời gian nào để nghỉ ngơi. Quý vị xúm lại với nhau và lý luận: “Làm sao có thể cho sư phụ nghỉ ngơi? Không thể được.” Vì vậy, ngay sau khi trở về, tôi phải làm nô lệ như trâu ngựa và thuyết một số lời vô nghĩa cho quý vị.

  Mặc dù các lời thì vô nghĩa, nếu quý vị hiểu, chúng sẽ có chút ý nghĩa. Nếu không hiểu, chúng sẽ không có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu quý vị giác ngộ thì: “Lời thô cùng lẽ tế, đều quy về Đệ nhất nghĩa đế (6) ” Đối với những người chưa giác ngộ, bất cứ tôi nói gì, quý vị sẽ phản ứng là: “Hả, sư phụ nói gì đó? Bạn có nghe những gì Sư phụ đã nói không? Tôi không nghĩ tôi buồn ngủ, sao tôi lại không nghe thấy Sư phụ nói?” Như thế lời của tôi sẽ là vô nghĩa đối với quý vị.

  Vì thế, do hoàn cảnh bắt buộc, tôi nói một vài lời cho quý vị. Thông điệp của tôi là: Tự mình đứng lên. Đừng có thái độ phụ thuộc vào sư phụ mình. Nếu luôn dựa vào người khác, quý vị không phải là một anh hùng! Không phải là một đệ tử chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một đại anh hùng, thầy của trời và người. Tại sao chúng ta muốn là Phật tử mà lại thiếu can đảm? Chúng ta nên bắt chước Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tinh thần hào hùng và hành động cao thượng của Phật đã khiến Ngài trở thành thầy của trời người. Vì vậy, tất cả quý vị phải tự nỗ lực dụng công. Đừng quá phụ thuộc vào sư phụ mình. Hãy diệt trừ tham, sân, si. Siêng tu giới, định, huệ; tận diệt tham, sân, si. Điểm mấu chốt là: Dứt trừ tham muốn! Không cho còn lại chút nào cả dù nhỏ như cọng tóc!

  (6) Nguyên văn Hoa ngữ: 粗言及細語,皆歸第一義 — thô ngôn cập tế ngữ,giai quy đệ nhất nghĩa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 7 tháng trước
 • Trưa Chủ nhật, ngày 12 tháng Tám năm 1973.

  Về Việc Cho Kết Quả Khảo Nghiệm  Đã qua một thời gian dài kể từ khi tôi có cơ hội nghiên cứu những lời dạy trong kinh điển với quý vị. Hôm nay chúng ta có một cơ hội tốt để cùng nhau nhìn vào kinh điển và giáo lý của Đức Phật. Chuyến đi của tôi đến Nam Mỹ là một thử nghiệm. Đó là lý do tại sao ngay khi trở về tôi đã nói với quý vị bài kệ:

  Hết thảy là khảo nghiệm,
  Coi thử mình ra sao,
  Đối cảnh lầm không biết,
  Phải luyện lại từ đầu.


  Ai trong số quý vị nên bắt đầu lại từ đầu, hoặc không bắt đầu lại, quý vị nên biết chính mình. Trong thời gian tôi không có mặt ở San Francisco, một số người đã hành xử một cách nhầm lẫn, trong khi đó những người khác đã thực hành theo những lời dạy. Đối với một số người, không chỉ quý vị không thực hành theo lời dạy, mà quý vị hoàn toàn đã làm ngược lại với những lời dạy, và không y theo những lời dạy để thực hành. Quý vị đã hiển lộ sự si mê của quý vị — bản chất tự nhiên của chính quý vị, mà từ đó tôi đã nhận ra các cá tánh thực sự của quý vị. Khi tôi đi rồi, những người dễ bị sự lười biếng lôi kéo thì càng lười biếng; những người có niềm đam mê lôi kéo thì càng đam mê. Những người muốn trở thành các vị vua Càn Thát Bà thì trở thành các vị vua Càn Thát Bà (7). Những người muốn trở thành công dân Càn Thát Bà trở thành công dân Càn Thát Bà. Những gì quý vị mong muốn thì tất cả bây giờ đều hiển lộ. Các cá tánh thực sự của quý vị được phơi bày. Bây giờ chúng ta hãy xem quý vị sẽ làm gì.


  (7) Càn Thát Bà (Gandharva) trong Bát Bộ Quỷ Thần, trên đầu có một cái sừng. Càn Thát Bà rất thích ngửi hương thơm, hễ đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Ðế, tức là Nhân Ðà La Vương, có một loại hương gọi là hương chiên-đàn; khi nào đốt hương này lên, Càn Thát Bà ngửi được thì liền đến và khảy đàn tấu nhạc cho Ngọc Ðế nghe. Bởi Ngọc Ðế vẫn còn ở trong Lục Dục Thiên, chưa ra khỏi cảnh giới Ngũ Trần, cho nên còn thích nghe Càn Thát Bà tấu nhạc. Vậy, Càn Thát Bà là Nhạc Thần của Ngọc Ðế, mà cũng chính là Hương Thần. http://www.dharmasite.net/KDTLGPham4.htm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group