Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 4 tháng trước
 • Tối thứ Năm, ngày 1 tháng Mười Một năm 1973.

  Về Việc Tránh Kiêu Ngạo  Việc nghiên cứu đạo lý không nên mang địa vị giai cấp vào. Tất cả
  chúng ta đều bình đẳng. Vấn đề là ở chỗ trí huệ của chính quý vị. Nếu trí
  huệ của quý vị vượt trội hơn tất cả những người thầy khác thì quý vị là
  vị thiện tri thức siêu việt. Ngay chính cà bản thân tôi cũng ao ước được
  học hỏi từ vị thiện tri thức xuất chúng như thế. Tôi sẽ rất vui mừng nếu
  một vị trong đây muốn trở thành vị thiện tri thức số một. Đừng giống
  như tôi lúc nào cũng muốn là người thiện tri thức cuối cùng. Quý vị phải
  là người đầu tiên, đừng là người cuối cùng. Trong mọi việc, tôi thích là
  người cuối cùng và vì thế tôi không quan trọng chút nào cả. Quý vị phải
  hay giỏi hơn tôi nhiều.

  Mặt khác, quý vị không thể sanh thái độ kiêu mạn và tuyên bố: “Bây giờ
  tôi là Số Một. Tôi trội hơn hẳn mọi người. Tôi có thể vượt hơn cả thầy
  của tôi, huống chi là những người khác.” Nếu quý vị đánh giá mọi
  người thấp như thế, quý vị bị loại bệnh kiêu ngạo. Quý vị cuối cùng sẽ
  có tà kiến và sẽ nhìn việc sai thành đúng và việc đúng biến thành sai.

  Quý vị cần phải có trạch pháp nhãn (mắt nhìn đúng đắn để phân biệt các
  pháp). Quý vị không nên không có chuyện lại tìm chuyện, không có
  khuyết điểm lại đi tìm khuyết điểm ra để nói. Đó đều là không đúng.
  Cách làm đúng đắn là tu giữ chánh tri chánh kiến thì sẽ có trí huệ chân
  chánh, có ánh sáng bát nhã chân chánh, xóa tan tất cả những bóng tối
  hắc ám.

  Quý vị không nên có thái độ là không có vị tỳ kheo nào giỏi bằng quý vị,
  tỳ kheo ni thì càng không bằng quý vị, nam cư sĩ lại càng ít hữu dụng,
  đó là không kể đến nữ cư sĩ. Nếu quý vị có thái độ trong vũ trụ chỉ riêng
  quý vị là tôn quý (Thiên thượng thiên hạ duy nhĩ độc tôn)
  thì sẽ không có hy vọng nào cho tương lai của quý vị. Một khi quý vị căng phồng
  (kiêu ngạo) đến hư không phải bung nổ thì không còn chỗ cho quý vị
  nữa. Đây là điều quan trọng khẩn yếu quý vị cần phải biết.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group