Thắc mắc tuổi thơ - LTA

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 30th 2014, 11:26 pm
 • Thắc mắc tuổi thơ - LTA  Lúc nhỏ tôi có một cái thắc mắc mà có lẽ nhiều người cũng tò mò nhưng không thể biết được. Đó là tôi từ đâu tới, khi chết sẽ đi về đâu. Lâu lâu chán với cái thắc mắc thứ nhất, tôi còn thắc mắc xa hơn chút nữa, Ngọc Hoàng là ai, ông từ đâu mà có. Với tuổi thơ quá nhỏ, bao nhiêu là thắc mắc mà tôi cho rằng thật huyền bí mà bản thân chưa khám phá ra được. Nhiều khi tôi ôm những thắc mắc đó đi ngủ lúc nào cũng không hay.

  Gia đình tôi có truyền thống đi chùa tụng kinh từ thời ông bà Sơ ( 4 đời trước ), cho nên tôi sanh ra trong một gia đình chịu sự ảnh hưởng Phật giáo rất lớn. Lớn lên chút nữa, khoảng năm 16, 17 tuổi tôi đọc quá những chuyện nhân quả, người hiền được phước, người ác bị quả báo ra sao. Những điều đó khiến tâm hồn tôi cảm khái vô cùng. Tôi cũng đã được giải đáp thắc mắc phần nào về nguồn gốc của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà dân dã hay gọi đơn giản là ông Trời. Ngọc Hoàng vốn tiền kiếp là một cô gái, vì thấy tượng Phật bị mưa dầm ngoài trời cho nên Ngài đã động lòng trắc ẩn, cùng với 32 cô gái khác họ quyên góp và xây ngôi chùa cho tượng Phật. Vì công đức đó cho nên khi mạng chung, cô gái đó được làm vua cõi trời, hay còn gọi là trời Đế Thích ( hoặc Ngọc Hoàng ), 32 cô gái còn lại làm những vị vua trời ở cõi nước nhỏ hơn. Cho nên mới biết mình gieo nhân nào sẽ nhận lấy quả đó, điều này thật là sự khẳng định không thể thay đổi được.

  Tuy vậy, cõi Trời vẫn còn phải chịu sự luân hồi, vì khi hưởng hết Phước trời, sẽ bị đọa lạc trở lại, có khi trở lại làm người, có khi thành ngạ quỷ (chịu đói khát), súc sanh hay bị cầm hoài nơi địa ngục. Lúc nhỏ cứ ngây thơ nghĩ rằng làm việc thiện rồi sau khi chết đi sẽ sanh về cõi Trời hưởng phước không còn âu lo phiền não gì nữa, hóa ra như vậy vẫn chưa thật sự thoát khỏi việc sanh sanh tử tử. Sau này đọc những bài viết về Tịnh Độ tông, cứ như người chết khát được uống nước vậy, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Theo những gì tôi học được về Tịnh Độ tông thì mọi người chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi thế giới đó không có 3 đường dữ (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Nếu sanh về đó sẽ thoát khỏi sanh tử, không còn bị luân hồi nữa. Nhưng làm sao để được sanh về cõi Tây phương ?

  Tịnh độ tông lấy Tín - Nguyện - Hạnh là căn bản. Tín là tin chắc có cõi tây phương cực lạc thế giới mà đức Phật A Di Đà làm chủ . Tin rằng cõi chúng ta đang ở là đau khổ, tin rằng cõi Tây phương là tốt đẹp. Nguyện là cầu sanh về cõi tây phương, không sanh về cõi trời hưởng phước báu. Như nói ở trên cõi trời khi hết phước vẫn bị đọa lạc như thường. Hạnh là phải thực hành, trì danh hiệu Phật . Chỉ 6 chữ đơn giản nhưng kiên trì tụng niệm thật không dễ dàng chút nào. Thời đại ngày nay vật chất chi phối hầu như mọi thứ, nói chuyện "mơ hồ" niệm Phật với 10 người khó tìm ra được một người tin nhận. Tuy vậy vẫn phải nói ra vì biết đâu sẽ có người tin. Ngoài trì danh hiệu Phật A Di Đà hàng ngày, chúng ta còn nguyện làm những điều thiện, không làm những việc ác, đối xử với mọi người theo khuôn phép, và quan trọng là nguyện hồi huống những công đức đó về cõi Tây phương. Khi lâm chung chắc chắn sẽ được vãng sanh.

  Lời lẽ trong bài viết thật không hoa mỹ trau chuốt, nếu người đọc hiểu những ý căn bản thì những lời thô kệch nào có quan trọng làm chi . Chỉ mong rằng sẽ có người phát tâm trì danh hiệu Phật, nguyên sanh Tây phương mà thôi .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group