Tư vấn cho vay các dự án môi trường với ưu đãi 4%/năm

 • Tereda_1810

  August 13th 2014, 9:22 pm
 • Công ty môi trường GREE nhận tư vấn và lập hồ sơ vay vốn ưu đãi (4%/năm) từ các quỹ Môi trường Việt Nam (vay từ 20 tỷ VNĐ), Quỹ Môi trường Tp.HCM, Quỹ Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu và các quỹ Môi trường các địa phương khác.

  1. Phương thức hỗ trợ tài chính của các quỹ

  Các chương trình, dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính theo một trong các phương thức sau:
  Cho vay với lãi suất ưu đãi.
  Hỗ trợ lãi suất vay vốn.
  Bảo lãnh vay vốn.
  Tài trợ và đồng tài trợ các dự án về môi trường.

  2. Đối tượng và loại hình được hỗ trợ tài chính

  Đối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ tài chính để giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn như:
  Các hạng mục đầu tư về xử lý ô nhiễm (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý chất thải rắn…)
  Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế (nhựa, giấy, chất thải rắn…)
  Đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, đầu tư công nghệ thân thiện môi trường
  Đầu tư dịch vụ xử lý môi trường (đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải…)
  Các dự án tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn…
  Các dự án bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

  3. Mức lãi suất hỗ trợ tài chính

  Hiện tại, mức lãi suất cho vay được tính bằng 50% bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn đến dưới 12 tháng (loại trả lãi sau) của 04 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố được công bố còn hiệu lực cộng (+) phí quản lý 2%.Lãi suất hiện nay khoảng 4%/năm.

  Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty môi trường Tầm Nhìn Xanh
  Địa chỉ: 35Bis Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM
  Điện thoại: 08.38279706 Fax: 08.38279707
  Website: www.gree-vn.com


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group