Thơ huyễn cảnh của sở nam dương

 • truytai

  khoảng 4 tuần trước
 • Microsoft và đứa con gái bị thất lạc

  Là ông Trùm công nghệ phần mềm
  Có con gái giải phá được Microsoft
  Dùng Tin Học giải phá đúng cách
  Còn Mình thì phá giải bằng toán .

  Sư phụ và đệ tử kết hợp
  Đã viết ra phần mềm Microsoft mới
  Hiện tại chưa có lời giải đáp
  Chỉ tổ Toán ,Tin mới giải được .

  Tương lai chờ người giải đáp đúng
  Vậy nếu có chơi võ lâm 2
  Mong được chơi công bằng với nhau
  Nếu không đuổi mình sẽ loạn hết

  Ai mang cô đơn đi mọi nơi
  Người quê mùa , bần nông , dốt nát
  Đôi bàn tay trắng , ánh nắng vàng
  Không dám nghĩ nhiều , chỉ nhìn thôi .

  Truytai


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group