BÓNG ĐỔ TRÒN VO

 • Thanh-Thanh

  khoảng 7 tháng trước
 • BÓNG ĐỔ TRÒN VO


  Lưng còng nhập bóng tròn vo
  Tiễn con Ba khóc, sao lo quá chừng!
  Nào đâu vượt núi, xuyên rừng
  Mà con không thể tạm dừng bên Ba
  Thương Ba bóng chiếc thật thà
  Tròn, vo tâm trẻ, lệ nhòa ăn năn
  *
  Chào nhau, lệ chửa kịp ngăn
  Đã quay trở lại, tim oằn đại tang.
  *
  Đường về: bóng đổ, lệ hàng
  Từ nay đôi bóng, đôi đàng âm dương.
  Từ nay không có Ba thương
  Ai yêu con trẻ? Ai tường khổ đau?
  Còn ai lẽo đẽo theo sau
  Nghe Ba kể chuyện chống Tàu, dẹp Tây?
  Từ nay chân lấm bùn lầy
  Còn ai dạy dỗ con đây làm người?
  *
  Ba ơi! Con gọi Ba ơi
  Khóc hoài vẫn mặn! Lệ rơi đời đời!


  Ý NGA

  YOUR SHADOW WAS SO ROUND


  Your bent back made your shadow so round;
  You cried when seeing me off, spirit so downed.
  It was not mountains to cross, jungles to go thru,
  Too hard that I could not come back to visit you!
  I deplored you, Dad being lonely, simple, sincere,
  So heart-whole that I felt repenting in tears blear.
  *
  But, alas, after that farewell, not yet less sad,
  I had to return, heart-broken to mourn for Dad!
  *
  Staggering home, on slanting shadow, in tears sea:
  From now on, death has separated Dad from me!
  From this day forth, I have no more the father dear
  Who will for this young care, up this child cheer!
  No more for any kid to stick to you along behind
  For against-Chinese, anti-French tales you remind.
  Hence, into toil and moil I have to myself bring,
  Who will lovingly educate me into a good thing?
  *
  Oh Dad! I am calling you, Dear Dad, Dad mine!
  So long I have wept the tears are still salted, brine.


  Translation by THANH-THANH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group