XUÂN LỘC

 • Thanh-Thanh

  June 16th 2017, 7:55 pm
 • XUÂN-LỘC


  Thuở ấy con tôi đẹp nhất làng,
  Tháng ngày dệt mộng giỏi, giàu, sang.
  Tôi đem tất cả tình cưng quý
  Lót thảm cho con mỗi bước đàng.

  Những tưởng ngày mai mộng nở hoa,
  Vào đời rạng mặt với người ta...
  Bỗng đâu trời đất dâng giông gió:
  Tan giấc mơ xanh, đổ tháp ngà...

  Nó vẫn đeo theo học chữ, từ;
  Tôi đi “học” nghĩa, lý tân-thư.
  Xưa: chôn sĩ-tử, thiêu kinh-sách!*
  Nay: loạn luân-thường, đảo thực/hư!

  *Tần Thuỷ-Hoàng
  thiêu hủy kinh-sách, chôn sống học-trò

  Rồi nó thi xong, đạt điểm son,
  Gửi thư vô trại, báo “tin dòn”:
  “Ba ơi! con chúc Ba mau “đậu”
  Để sớm... về nhà với chúng con!”

  – Con ạ! Ba chưa “học” thuộc bài:
  Toán đời đáp-số vẫn còn sai!
  Nhân-văn không luận bằng tim óc
  Mà tính bằng khoanh sắn, lát khoai!

  Nó viết: “Con nay đã lớn khôn,
  Không còn nương nấp ngưỡng gia-môn,
  Vào đởi vững cánh đương-đầu gió,
  Đủ sức vươn lên... để tự-tồn!”

  Rồi nó vào đời, trán ngửng cao!
  Và đời... quật nó những đòn đau:
  Vào trường đại-học: hồ-sơ nát!
  Qua cổng công-nhân: lý-lịch nhàu!

  Rồi nó ra khơi, hướng viễn-phương!
  Và đời... bủa lưới chắn biên-cương;
  Bản-thân cũng nếm mùi lao-ngục
  Sớt với toản-dân nỗi đoạn-trường!

  Tôi vẫn là tên tù biệt-giam,
  Thân mình mà còn lo không kham!
  Thương con lận-đận tuồng dâu-bể:
  Thà xấu, khùng, hay ngu cho cam!

  Nhưng nó kiên-trì, chẳng khóc rên,
  Ngã mà không qụy, vẫn vươn lên.
  “Xưa nay – nó viết – làm nên việc
  Là những cao-nhân, ý-chí bền!”

  Hết trại gần, rồi đến trại xa,
  Tâm-tư xót nước lại thương nhà...
  Nhưng tôi tin nó, đầy kiên quyết.
  – Hãy vững vươn lên, Lộc của Ba!

  THANH-THANH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group