BÀI THƠ TRƯỚC GIÓ ĐÔNG

 • Thanh-Thanh

  March 25th 2018, 8:13 pm
 • Bài Thơ Trước Gió Đông

  Tôi viết bài thơ trước gió đông
  Gởi về đâu? anh đoán ra không?
  Về cô má đỏ - khăn quàng tím?
  Không phải đâu anh, những chuyện lòng.

  Phương ấy chiều nay gió lạnh về
  Mưa dầm - gió lốc một trời quê
  Má già chân bấm trên nền đất
  Tơi, nón lom khom men rặng tre.

  Cuối thôn heo hút mái tranh xơ
  Bếp ẩm - ngày mưa khói tỏa mù
  Tay cóng ai về hơ vội lửa
  Cột tre - áo máng, giọt tơi thưa

  Đèn thắp lên rồi! Cơm bắc ra
  Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, cà
  Chiều nay - chợt thấy đời vô dụng
  Nghe gió lòng thêm gợn xót xa.

  HUY TRÂM

  In the Wintry Wind

  I am writing a poem in the wintry gale.
  Where to send it to? There, can you guess?
  That rosy-cheeked, the purple-scarf frail?
  – No, buddy! It is about my heartfelt distress.

  Cold wind blows in that place, this evening
  – Homeland in swirl – constant is the rain.
  With clayish ground old mom's feet cling;
  Palm-leaf hat and coat by the bamboo chain.

  Under the ragged thatched roof, in mire,
  Smoke from humid fireplace makes her glum;
  Back home, her man warms hands on the fire;
  His wet coat drips from the bamboo column.

  Then the lamp is lit! And the dinner served:
  Always are pickles, sauce, same and again.
  How life this evening is felt useless, unnerved;
  Listening to the wind causes my heart to pain.

  Translation by THANH-THANH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group