NGƯỜI VIỄN XỨ

 • NGƯỜI VIỄN XỨ

  khoảng 4 tuần trước
 • HƯƠNG SAY

  Ái tình nay đã lên ngôi
  Để em ngự trị tim côi một đời
  Dù cho vật đổi sao dời
  Anh đây chỉ có mình ơi thôi mà
  Song hành dệt áng thi ca
  Đường trần hạnh hĩ quyện hoà hương xuân
  Trao nhau hơi thở đã từng
  Muôn ngàn điệp khúc chín từng mây bay
  Như mùa sắc lá thu say
  Hương trinh ngào ngạt tình ai dâng đầy
  Lửa lòng rừng rực đó đây
  Song tâm nhất thể ...ngất ngây đôi mình ...

  NVX

 • NGƯỜI VIỄN XỨ

  khoảng 4 tuần trước
 • DUYÊN QUÊ

  Thương em phận gái thuyền quyên
  Một sương hai nắng truân chuyên quê nhà
  Cộng thêm chiếc áo bà ba
  Tay che nón lá thật là xinh xinh
  Anh xin gởi trọn tâm tình
  Về người em gái trần tình hương quê
  Tâm bia ghi khắc câu thề
  Song tâm nhất thể vẹn bề phù sinh
  Nếu mà hĩ nguyện duyên tình
  Thuyền hoa kết nụ đôi mình em ơi
  Chấp tay khấn nguyện Ông Trời
  Cho đây với đó trầu vôi thắm nồng ...

  Hí...hí...hí...

  NVX


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group