ngựa chạy nhanh

 • xiii_ovii

  khoảng 2 10 năm trước
 • mùa thu lá bay
  ngựa này chạy như bay
  chạy đi rồi chạy lại
  lá vàng vẫn còn bay

  cái chậu mà để cây kim
  ngựa này chạy như chim
  chạy đi rồi chạy lại
  cây kim vẫn chưa chìm

  bếp lửa mà để sởi dây
  ngựa này chạy phây phây
  chạy đi rồi chạy lại
  sợi dây vẫn chưa cháy

 • minisoda

  khoảng 2 10 năm trước
 • Nhạc gia cỡi ngựa mau hơn vịt
  Nhạc mẫu hoan hô bằng cái "xịt"
  Tuấn mã phi nhanh nuốt dặm ngàn
  Chạy đi chạy về đít chưa khít


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group