So sánh khập khiễng

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • bệnh gì vậy cưng đi lấy thuốc uống đi cưng :D Hugging

 • cobevotinh05

  khoảng 2 10 năm trước
 • yeah an ca lem cho lanh chet di!!!!

 • TinhMaiMongCho

  khoảng 2 10 năm trước
 • gị đi hén pa cho tien đi shopping là hít à Laugh of loud

 • Chilly

  khoảng 2 10 năm trước
 • troyyyy .... mình có thù dzí cbvt sao chù mình cho chét lun dzạ ... hic hic ... :(

  thx SB cưng ... có uớng goy ... Hugging

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • chòy bình tĩnh sis ... cbvt chỉ wan tâm sis thui mà ;)

 • Chilly

  khoảng 2 10 năm trước
 • wan tam kỉu ddó .. sis chét sóm à .... :(

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • khoan chết cưng chết gzồi ai 8 với tui nữa :D :P

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • hì hì .... mún 8 hả :P

 • Song_bien

  khoảng 2 10 năm trước
 • đâu nói cưng npgtk chết gzồi lở bùn hỏng biết lấy ai gza mà đánh đó mà :D

 • Chilly

  khoảng 2 10 năm trước
 • thì có TQ nà cưng .... :(

 • TinhMaiMongCho

  khoảng 2 10 năm trước
 • có pa đay ai để cho con chít đau nào :blush:

 • Chilly

  khoảng 2 10 năm trước
 • *sigh* ... :(

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • chòy ... hông hiểu gì hít ... thui..

 • TinhMaiMongCho

  khoảng 2 10 năm trước
 • sao gị con ... sao bùn gị Ohh my!!

 • Chilly

  khoảng 2 10 năm trước
 • tại sép chít ... *sigh* ... :(


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group