Chàng Khờ

  • thangbe21

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chàng Khờ


    Chàng Khờ đi mua một con bò. Mấy lâu mong ước, nay mới tậu được con bò, Khờ thích lắm, chăn dắt cả ngày. Bò chóng béo. Sợ kẻ trộm vào dắt mất, đêm đêm bò đã cột vào ràn (chuồng) rồi, Khờ còn cẩn thận vác chõng đặt chặn cửa, nằm canh.

    Nhưng Khờ vẫn để mất bò. Một đêm, Khờ ngủ say, kẻ trộm vào. Chúng khiêng chõng đặt nơi khác rồi bắt mất bò. Để trêu Khờ, chúng còn cạo trọc đầu Khờ.

    Sáng dậy mất bò, Khờ hoảng quá. Khờ tru tréo rồi chạy lung tung tìm bò. Khi đã mệt, soi gương, Khờ lại bảo: "A! Thằng trọc mất bò chứ không phải là tao".


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group