Ác Lai, Ác Báo

 • thangbe21

  khoảng 2 10 năm trước
 • Ác Lai, Ác Báo


  Ngày xưa có một anh thợ câu nọ có tính tàn ác, thường bỏ thuốc độc xuống các khe suối để cá chất nổi lên.

  Hôm nọ, tình cờ anh ta gặp một con lươn bạch tại khe suối.

  Dân trong làng bảo:

  - Không nên, con lươn bạch này tu lâu năm rồi...

  Vì bản chất độc ác, anh ta đem thuốc ra, toan bỏ xuống nước.

  Có ông thầy chùa chạy đến nài nỉ:

  - Nếu vậy cậu giết tôi còn hay hơn.

  Anh nọ nói:

  - Nếu ông có đói thì tôi cho ông ăn chứ tôi cương quyết giết con lươn này...

  Anh ta mời thầy chúa về nhà, đãi bữa cơm chay. Mãn buổi cơm, anh ta ra suối bỏ thuốc độc. Thuốc pha vào nước suối đỏ ngầu. Trong nháy mắt, con lươn nọ trồi lên lờ đờ như điên dại. Lạ thay trong bụng con lươn có mấy món đồ chay đã đãi ông thầy chùa khi nãy.

  Dân làng xôn xao bàn tán, cho rằng ông thầy chùa chính là con lươn trá hình.

  Từ đó anh thợ câu lấy làm e ngại. Vợ anh có thai. Lớn lên, đứa con đau ốm liên miên, báo hại anh thợ câu phải tan gia bại sản mà chạy thuốc cho nó.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group