Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

 • none92

  khoảng 2 10 năm trước
 • "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
  Cách hàng dậu cũ sắp rời từng phên
  Tôi chẳng là hen-đi-men
  Ít đi ra tiệm, đinh quên mua hòai
  Bên kia nàng cứ lai rai
  Gác chổi giặt thảm cứ hoài phơi lên
  Vài ngày rớt một chiếc phên
  Hình như nàng cố ý lên tiếng mời
  Có lần tôi thấy nàng cười
  Ra vào thấp thoáng chưa lời đổi trao
  Có con mèo mướp leo rào
  Sang chơi sớm tối tôi nào cần đâu
  Meo meo ai khéo cơ cầu
  Để con mèo mướp ra vào nhà tôi
  Chủ nó chẳng nói một lời
  Còn tôi ngần ngại đánh rơi lời mình
  Hôm qua tôi đã mua đinh
  Định hôm nay sẽ chờ rình nàng ra
  Búa đinh đóng rất thật thà
  Chắc nàng cũng sẽ lời ra, câu chào
  Ầm ầm tiếng búa nện vào
  Ầm ầm tiếng sóng dạt dào lòng tôi
  Chẳng thấy nàng bước ra cười
  Con mèo mướp cũng đâu rồi biệt tăm
  Cái gì như thể kim châm
  Nhớ nàng, tôi quyết không thầm nhớ đâu
  Vâng từ lỡ vận, nhỡ tàu
  Lòng tôi quyết chẳng nhớ sầu như xưa
  Rào rào trời đổ cơn mưa
  Ngày qua ngày lại đã vừa năm hôm
  Càng rầu râu mọc nhanh hơn
  Tạnh mưa mèo mướp có còn sang chơi
  Cuối cùng mưa đã tạnh rồi
  Nàng không phơi thảm, mèo lười không sang
  Nhìn qua không thấy bóng nàng
  Rượu vào tôi ...ngã xuống sàn rưng rưng
  Nhớ con mèo mướp lạ lùng!
  Nhớ mấy tấm thảm, quyết không nhớ nàng.
  Hôm nay chợt thấy bóng nàng
  Cùng ai âu yếm bên hàng dậu thưa
  Trời dù không đổ cơn mưa
  Sao tôi ướt lạnh như vừa rớt sông
  Thấy con mèo mướp lòng vòng
  Phang cho chiếc dép, đừng hòng sang chơi
  Chủ mày đã có bồ rồi
  Cút về bên ấy không ...toi bây giờ !

 • trieuson

  khoảng 2 10 năm trước
 • Các cụ đã nói, nhất cự ly, nhì cường độ - vậy thì đại trượng phu cái nỗi gì đây!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group