Thơ vui đây nè

 • none92

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tiền là giấy ---> đốt là cháy
  Người yêu là rác ------> Đầy là đổ
  Tình là bụi ------> thổi là bay
  Đời là phù du ----> Ngu là phù mỏ Laugh of loud Laugh of loud Grin

 • boring

  khoảng 2 10 năm trước
 • Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud . Câu cuối cùng là đúng nhất

 • motdoitimem05

  khoảng 2 10 năm trước
 • So funny ai chế bài thơ nay hay đó nhe


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group