Tình Huề Vốn - ST

 • bayhoaingannam

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tình Huề Vốn

  Tình anh trao em
  Chưa bao giờ là sô-đa
  Để có thể biến thành nước lạnh
  Chưa bao giờ là vang cặn
  Để có thể biến thành giấm chua
  Chưa bao giờ là gió mưa
  Để có thể biến thành mây khói
  Chưa bao giờ là nắng chói
  Để có thể biến thành đêm đen
  Chưa bao giờ là tơ duyên
  Để có thể trách hờn nguyệt lão
  Chưa bao giờ là tôn giáo
  Để có thể biến thành phản đồ
  Chưa bao giờ là ước mơ
  Để có thể làm thơ tuyệt vọng
  Chưa bao giờ là lẽ sống
  Để có thể quyên sinh
  Chưa bao giờ là chữ tình
  Để có thể biến thành chữ ngãi
  Chưa bao giờ là con gái
  Để có thể biến thành con trai
  Chưa bao giờ mượn vay
  Nên là tình huề vốn !

  st


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group