Tử Vi

 • 104

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tử vi xem bói cho người
  Số thầy thì để cho ruồi nó bu
  Số cô có mẹ có cha
  Mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông
  Số cô có vợ có chồng
  Sanh con đầu lồng chẳng gái thì trai
  Số cô chẳng nghèo thì giàu
  Ngày ba mươi tết thịt treo đầy nhà
  Ha haaaaaaaaaaaaaaaaa .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group