phận nghèo

  • khanhlyon

    khoảng 2 10 năm trước
  • Nhà rộng năm căn ngó thấy trời
    Vách dừng bốn phía nhện ru con
    Chó ngồi trực xương khô nước miếng
    Chuột nhìn hủ gạo rung long nheo Cryin


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group