CHIẾM HẾT CHỔ

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một người ăn mày hom hem, rách ruới, đến cửa nhà giàu xin ăn . Người nhà giàu không cho, lại còn mắng :

  - Bước ngay ! Rõ trông như người ớ dưới địa ngục mới lên ấy! Nguời ăn mày nghe nói, vội trả lời :

  - Phải, tôi ớ duói địa ngục lên đây!

  Người nhà giàu nói:

  - Đã xuống địa ngục, sao không ớ hắn dưới đấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt ?

  Ngươi ăn mày đáp:

  - Thế không ở được, nên mới phải lên . Ớ dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chố rồi !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group