Bỏ Hay Không

 • mctuananh

  khoảng 2 10 năm trước
 • Sao anh dám bỏ em vậy trời
  Tức wá trời ơi tức chết tôi
  Thèng chồng cà chớn em mà gặp
  Anh là em chém anh tơi bời
  ...................................................................... .........................
  Đó đó bà con coi thử đi
  Dợ thế bám theo, xí ngu gì
  Tui thà ở giá còn hơn fải
  Ở với bà này sung sướng chi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group