HIHIHIHIHIHHIHi . CON GÁI?

 • NhaTrang_ngayVe

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trời sinh con trai tính hay mơ
  Lại thêm cái tính hay tưởng bở
  Cứ tưởng giỏi ai dzè mình dở
  Lúc tỉnh mơ,khóc lóc kêu trời!!
  tụi nghịp tụi nghịp


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group