Trời sanh ... con gái ....

 • NhaTrang_ngayVe

  khoảng 2 10 năm trước
 • Trời sanh con gái trên đời,
  Trời sanh con gái để đì con trai!
  Trời sanh con gái yêu kiều ,
  Một mình con gái bằng mười con trai!

  Trời sanh con gái hay cười
  Để con trai thấy rụng rời con tim.
  Trời sanh con gái mắt huyền,
  đá long nheo chùng lòng con traii.

  Trời sanh con gái nói dai,
  Để còn thuyết phục con trai thua mình.
  Trời sanh con gái có tài ,
  Con gái con traii tranh tài thấp cao.

  Trời sanh con gái có duyên,
  Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
  Trời sanh con gái nói "hông",
  Để con trai phải ngóng trông suốt đời!!!

  Trời sanh con gái dửng dưng ,
  Làm con trai phải hàng ngày thức khuya!!!
  Trời sanh con gái hỏi nhiều,
  Để con trai hết có đường quanh co.

  Trời sanh con gái mắt to,
  Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
  Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
  Trời sanh con gái, con trai công bằng

 • cobelaky

  khoảng 2 10 năm trước
 • hay quá troi luôn, ai viết dzạ ? bạn viết hả


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group