**Có ai đó rất nhớ bạn **

 • soonmi18

  khoảng 2 10 năm trước
 • Có ai đó rất nhớ bạn


  Hãy nhớ rằng ...
  - Có ai đó rất tự hào về bạn .
  - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
  - Có ai đó quan tâm đến bạn .
  - Có ai đó rất nhớ bạn.
  - Có ai đó rất tự hào về bạn .
  - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
  - Có ai đó quan tâm đến bạn .
  - Có ai đó rất nhớ bạn
  - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
  - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
  - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
  - Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
  - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
  - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
  - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
  - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
  - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
  - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
  - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
  - Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
  - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
  - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
  - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .

  - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
  - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
  - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
  - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

  Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …

  Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...

  - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
  - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
  - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
  - Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
  - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
  - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
  - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
  - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
  - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
  - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
  - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
  - Có ai đó mu ốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
  - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
  - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
  - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
  - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
  - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
  - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
  - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

  Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
  Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group