Đã chết với tao chưa?

 • TieuYenTu

  khoảng 2 10 năm trước


 • Một anh, nhà có giồ, vợ vừa làm cố xong đặt lên bàn thờ thì có một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt . Chị vợ vội kêu lên :

  - Thôi chết tôi rồi ! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cấn thận đế ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mât rồi .

  Anh chồng nghe thế giận con ruồi lắm, nghĩ bụng :

  -Hai vợ chồng lòng thành làm đuợc mâm cơm mà con ruồi nó làm ô uế, giờ có cúng ông bà cũng không về hưởng nữa .

  Anh liền lên huyện kêu :

  - Bấm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm. Hôm nay mới làm được mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó sa vào, làm ô uế cả . Xin quan lớn xứ cho con được nhờ .

  Quan nghe xong bảo :

  - Tao cho phép mày từ nay hế thấy nó bất kỳ ớ đâu cứ đánh cho chết .

  Quan vừa nói dứt lời thì có một con ruồi đến đậu ngay trên má quan .

  Anh kia vừa trong thấy, mím môi giang tay đánh bốp vào mặt quan, chứi :

  - Bố mày ! Đã chết với tao chưa ?

  added


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group